SMX RACING SUPERMOTO TRAINING CAMP - SPAIN

SMX RACING SUPERMOTO TRAINING CAMP IN SPAIN - VISIT 3 TRACKS IN 6 DAYS!

WITH FULL SERVICE TRANSPORT OPTION = TO SPAIN - BETWEEN THE TRACKS - BACK TO HOME

€500,00

Maximaal 250 tekens

SMX RACING SUPERMOTO TRAINING CAMP IN SPAIN - VISIT 3 TRACKS IN 6 DAYS!

WITH FULL SERVICE TRANSPORT OPTION = TO SPAIN - BETWEEN THE TRACKS - BACK TO HOME

*English below*

Na vele gesprekken en veel voorbereiding, hebben we een onwijs gaaf trainingsweek samen gesteld samen met Supermotoland om in Spanje te gaan trainen.

Als je nu met of zonder off-road wilt trainen, beide kan! Geef je snel op en selecteer je gewenste groep.
Bij de opmerkingen kan je erbij zetten als er speciale wensen zijn.

6 dagen rijden in Spanje... waar gaan we heen en wat gaan we doen?

Van inschrijving bij de circuits tot transport naar & terug van Spanje kan geregeld worden voor je.

Maandag 20 februari t/m zaterdag 25 februari gaan we trainen op 3 verschillende supermoto banen in Spanje.

De gekozen banen liggen in Murcia / Alicante. Mooi zuidelijk gelegen in Spanje, wat ons garantie geeft op aangename temperaturen rond eind februari.

Trainingsweek planning:
- Maandag: Gasss74 Circuit
- Dinsdag: Fortuna Circuit
- Woensag: Fortuna Circuit
- Donderdag: Rustdag
- Vrijdag: Yepes
- Zaterdag: Yepes 
Indien je dag later wilt aankomen of eerder wilt vertrekken, is dit mogelijk. Tarieven blijven ongewijzigd

We kunnen elke dag rijden van 9:00 t/m 17:00 uur

Transport:
Voor het vervoer van je motor, onderdelen en spullen hebben we goede afspraken gemaakt met Santi Transport / Santi.nl. Een zeer ervaren motorfiets transporteur binnen de motorbranche. Voor een meerprijs wordt je motor veilig vervoerd naar Spanje en terug. Transport is ook voor tussen de circuits door! Hierdoor kan jij rustig naar Spanje vliegen en uitgerust deelnemen aan de trainingsdagen. Vrachtwagen staat beveiligd in de nachten.

Het inkratten van de motoren en spullen zal plaatsvinden in Middelbeers (Noord-Brabant / Nederland). De kratten hebben een afmeting van 2.10 x 0.80 x 1.25m. Je kan naast je motor ook andere materialen meesturen. Alles wat er extra in past kan zonder enige problemen mee vervoerd worden. 

Inladen motor en spullen: 11 februari 2022
Uitladen motor op circuit: 19/20 februari 2022
Of in overleg. Meer info volgt later.

Tijdens het inladen is de chauffeur ook aanwezig en zal hij meehelpen en eventuele instructies mee geven. De kratten worden vervolgens geseald en blijven al je spullen bij elkaar

Wil je meer spullen meenemen, maar past het niet in je krat? Geef dit dan aan bij de opmerkingen en we zullen contact met je opnemen en informeren wat de mogelijkheden zijn. 

Uiteraard is het ook mogelijk om je eigen vervoer te regelen en zelf naar het zonnige zuiden te rijden.

SMX Racing Supermoto trackday Training Spanje
+ 1x easy up tent 3x3 

LET OP: De vrachtwagen heeft enkel plaats voor 35 motoren en alles is verzekerd tot een waarde van €10.000,-. 
Hogere waarde is te verzekeren voor een meerprijs van €10,- per €1.000,-.


Faciliteiten:
Elektriciteit: Tijdens de trainingsdagen kunnen we gebruik maken van het elektriciteitsnetwerk van het circuit.

WC & Douches: Op alle circuits zijn vaste WC's en douches aanwezig

Kantine: Alle circuits hebben een restaurant langs de baan voor de benodigde versnapering tijdens de trainingsdagen. 

Verblijf op circuits: Indien je wilt blijven overnachten op paddock van het circuit, bestaat de kans dat de uitbater hiervoor een kleine vergoeding voor kan vragen. We proberen zoveel mogelijk all-in afspraken te maken. 

Motor huren:
We hebben voor het event diverse raceklaar opgebouwde motoren ter beschikking voor de verhuur.

6x Husqarna FS450 met DVR Systemen, Cobra enkel remsysteem, AIM Ecu, Ohlins cartridges, etc... 

De kosten zijn €350,- per dag, €1.750,- voor de 6 dagen. Dit is inclusief: monteur, brandstof en transport. Enige kosten die erbij komen zijn de banden en eventuele schades. Huurbedrag van de motor zal voor vertrek voldaan moeten worden en de kosten van de banden + evt schades contant voor vertrek naar het vliegveld. 

Vliegveld:
Dichtbijzijnste vliegveld voor aankomst en vertrek is Vliegveld Alicante (ALC) in Spanje. 

Deze vliegmaatschappijen vliegen oa naar Alicante (ALC):
- Transavia
- Ryanair
- Eurowings
- Brussels Airlines
- Vueling 
- Wizz Air

SMX Racing training Spanje 2023 Alicante

Circuits:
De volgende 3 onwijs mooie circuits hebben we voor je geselecteerd! 
Alle 3 de banen zijn voorzien van strak asfalt en off-road sectie.

1. Circuito Gasss74 Karting


Circuito Gasss74 Karting
Carretera Yecla,
03400 Villena,
Alicante, Spanje
https://gasss74.com/ 

2. Fortuna circuit Motor Sport 


Fortuna circuit Motor Sport
Carretera de La Matanza.
Cabecicos Negros,
30620 Fortuna, Spanje
https://fortunamotorsport.es/ 

Dit circuit heeft een totale lengte van 1800m. 

 

3. Circuito Yepes Motor (Off-road in aanbouw)


Paraje Casas Blancas 140,
30590 Sucina,
Spanje
https://circuitoyepesmotor.com/ 

Hotels, restaurants en bars.
Vraag ons naar de beste hotels waar u kunt verblijven en kortingen kunt krijgen.
Winkelcentra.
Koop alles wat u nodig heeft in het winkelcentrum Dos Mares, zeer dicht bij het circuit.
Apotheken en ziekenhuizen.
Maak je geen zorgen, voor het geval je medische hulp nodig hebt, we hebben het Los Arcos General University Hospital vlakbij het circuit.
Motor werkplaatsen.
Als u een probleem heeft met uw motorfiets, bieden wij u een complete werkplaatsservice om elk probleem dat u heeft op te lossen en te repareren.
Strand en rustplaatsen.
Niet alles kan motorfiets zijn! U kunt genieten van prachtige stranden en uitgaansgebieden op slechts 5 of 10 minuten rijden met de auto.


Gemiddeld temperatuur Alicante 

Eind februari wordt voor de regio Alicante / Murcia als gemiddeld temperatuur 17-19 graden aangegeven. 
Met nihil kans op regen.

 

Wil je je vakantie compleet maken?

Alicante Bezienswaardigheden & Top 10 Highlights
 1. Kasteel Alicante: Castillo de Santa Bárbara. ...
 2. Explanada de España (Boulevard) ...
 3. De wijk Barrio Santa Cruz. ...
 4. Basilica de Santa Maria. ...
 5. Strand: Playa del Postiguet. ...
 6. MACA museum. ...
 7. Casco Antiguo - centrum van Alicante. ...
 8. MARQ Archeologisch museum.
 9. Tabarca Eiland
 10. Puerto Deportivo

 

Let op, na betaling wordt je plaats pas definitief gereserveerd.

Het wordt aangeraden om ook een easy-up tent mee te nemen voor tijdens de trackdays.

Voor dit evenement worden er 20 plaatsen per groep gereserveerd. Op deze manier houden we voldoende ruimte op de baan en houden we voldoende rijtijd voor alle groepen. We garanderen voldoende rijtijd gedurende deze dagen! 

Op bepaalde dagen is er een fotograaf aanwezig.

Op elk circuit zal een beperkte banden- en reserveservice zijn. We hebben slechts een kleine voorraad banden, dus bestel uw banden vooraf.

Rijders accepteren dat motorsport niet zonder risico's is en neemt deel onder volledig eigen risico.

*** ENGLISH ***

After many conversations and a lot of preparation (together with Supermotoland), we put together an incredibly cool training week to train in Spain.

Now if you want to train with or without off-road, you can do both! Register quickly and select your desired group.
In the comments you can add if there are special wishes.


6 days riding in Spain... where are we going and what are we going to do?

From registration to full transport to & back from Spain can we arranged for you.

Monday 20 February to Saturday 25 February we will train on 3 different supermoto tracks in Spain.

The chosen courses are in Murcia / Alicante. Beautifully located in the south of Spain, which guarantees pleasant temperatures around the end of February.

Training week schedule:
- Monday: Gasss74 Circuit
- Tuesday: Fortuna Circuit
- Wednesday: Fortuna Circuit
- Thursday: Rest day
- Friday: Yepes
- Saturday: Yepes
If you prefer to enter one day later or leave earlier, that is possible. Prices are fixed and cant be changed.


Transportation:
We have made good agreements with Santi Transport / Santi.nl for the transport of your motorcycle, parts and equipment. A very experienced motorcycle transporter within the motorcycle industry. For an additional cost, your motorcycle will be safely transported to Spain and back. Transport for this week is including the transport between the tracks! This allows you to safely fly to Spain and participate in the training days rested.

The cratering of the engines and equipment will take place in Middelbeers (North Brabant / the Netherlands). The crates have a size of 2.10 x 0.80 x 1.25 m. You can also send other materials in addition to your motorcycle. Everything that fits in extra can be transported without any problems.

Loading : February 11, 2022
Pick up at track : 19/20 February 2022
Or by appointment. More details will follow later.

The truck driver is also present during loading and will assist and give any instructions. The crates are then sealed and all your stuff stays together. 

Do you want to take more stuff with you, but it doesn't fit in your crate? Please indicate this in the comments and we will contact you.

Of course it is also possible to arrange your own transport and drive yourself to the sunny south.

SMX Racing Supermoto trackday Training Spanje
+ 1x easy-up tent of 3mx3m

PLEASE NOTE: The truck only has room for 35 motorcycles and everything is insured up to a value of €10,000. If you want to higher up the insurance, is possible for additional €10,- for each 1.000,-


Facilities:
Electricity: During the training days we can use the electricity network of the circuit.

Toilet & Showers: Fixed toilets and showers are available on all circuits

Catering: All circuits have a restaurant along the track for the necessary refreshments during the training days.

Stay on circuits: If you want to stay overnight on the paddock of the circuit, there is a chance that the manager can charge a small fee for this. We try to make all-in agreements as much as possible.


Rent a motorcycle:
We have various race-ready built motorcycles available for rental for the event.

6x Husqarna FS450 with DVR Systems, Cobra single brake system, AIM ECUs, Ohlins cartridges, etc...

The costs are €350 per day, €1750 for the 6 days. This includes: mechanic, fuel and transport. The only costs that come with it are the tires and any damage. Rental amount of the motorcycle must be paid before departure and the costs of the tires + any damage in cash before departure to the airport.


Airport:
Nearest airport for arrival and departure is Alicante Airport (ALC) in Spain.

These airlines fly to Alicante (ALC):
- Transavia
- Ryanair
- Eurowings
- Brussels Airlines
- Vueling
- Wizz Air

SMX Racing training Spanje 2023 Alicante

SMX Racing training Spain 2023 Alicante / Murcia

Circuits:
We have selected the following 3 incredibly beautiful circuits for you!
All 3 lanes have a smooth asphalt and off-road section.

1. Circuito Gasss74 Karting


Circuito Gasss74 Karting
Carretera Yecla,
03400 Villena,
Alicante, Spain
https://gasss74.com/


2. Fortuna Circuit Motor Sport


Fortuna circuit Motor Sport
Carretera de la Matanza.
Cabecicos Negros,
30620 Fortuna, Spain
https://fortunamotorsport.es/

This circuit has a total length of 1800m.

3. Circuito Yepes Motor (Off-road under construction)


Paraje Casas Blancas 140,
30590 Sucina,
Spain
https://circuitoyepesmotor.com/

Hotels, restaurants and bars.
Shopping centres.
Buy everything you need in the Dos Mares shopping center, very close to the circuit.
Pharmacies and hospitals.
Don't worry, in case you need medical attention, we have Los Arcos General University Hospital near the track.
Motorcycle workshops.
If you have any problem with your motorcycle, we offer you a complete workshop service to solve and repair any problem you have.
Beach and rest areas.
Not everything can be motorcycle! You can enjoy beautiful beaches and entertainment areas just 5 or 10 minutes away by car.


Average temperature Alicante

At the end of February, the average temperature for the Alicante / Murcia region will be 17-19 degrees indicated.
With minimum chance of rain.

 

Do you want to complete your holiday?

Alicante Sights & Top 10 Highlights

 1. Alicante Castle: Castillo de Santa Barbara. ...
 2. Explanada de Espana (Boulevard)...
 3. The Barrio Santa Cruz neighborhood. ...
 4. Basilica of Santa Maria. ...
 5. Beach: Playa del Postiguet. ...
 6. MACA museum. ...
 7. Casco Antiguo - center of Alicante. ...
 8. MARQ Archaeological Museum.
 9. Tabarca Island
 10. Puerto Deportivo

Please note, your place will only be reserved after payment.

It is recommended to also bring an easy-up tent for the track days.

 

A photographer will be present on certain days if you wish to buy photos.

A limited tyres and spares service will be at each circuit. We will only carry a small stock of tyres so please pre order your tyres.

Riders and their accomplices accept that motorsport is dangerous and the participation and spectating of such events can result in serious injury or death. In understanding this they participate at their own risk and absolve the organisers, the circuits and all their personnel of all responsibilities.

Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:SMX RACING SUPERMOTO TRAINING CAMP - SPAIN
whatsapp popup image
Voor vragen neem gerust contact met ons op! Wij helpen je graag verder.
Hoe kunnen wij je helpen?